บทที่ 1 Introduction to IPST Microbox

กิจกรรมในหน่วยนี้

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3 คน

2. แต่ละกลุ่มต้องนำถ่านขนาด AA จำนวน 6 ก้อนมาทุกครั้งของการเรียน

3. ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆ ของหุ่นยนต์ IPST-Microbox

4. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Arduino

5. ทดลองเขียนโปรแกรมและเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับหุ่นยนต์

6. ทดสอบความเข้าใจด้วย Quizlet

—————————————————————————————————————-

ภาพรวมของเนื้อหาในบทที่ 1

1-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-ipst-microbox

 

1. ขั้นตอนการสร้าง IPST-Microbox

ipst-bot-se-robot-1-5

 

2. ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ipst-bot-se-robot-6